Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Anioł

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Anioł

President of the Board of the Foundation Norden Centrum, Political scientist, full professor, Employee of the Institute of Social Policy of the University of Warsaw.

Expert Fields

 • European integration,
 • international social policy,
 • globalisation,
 • migration processes,
 • Scandinavian welfare states,
 • foreign policy of the Nordic countries,
 • Norden in the international arena,
 • The Northern Dimension in the EU policy.

Social and Professional Career

Since 1978

An academic at the Faculty of Journalism and Political Science of the University of Warsaw

1997

A member of the European Integration Council to the Prime Minister

1999-2004

the Associate Dean of the Faculty of Journalism and Political Science of the University of Warsaw

1996-2004

An expert in the Chancellery of the President of the Republic of Poland (The Panel on Political Strategy of the President’s Cabinet and the Office for International Affairs)

2004-2008

The First Counsellor and chargé d’affaires a.i. in the Embassy of the Republic of Poland in Oslo, Norway

Since 2011

The President of the Board of the Foundation Norden Centrum

2011-2015

The Chair of the Scientific Council of the Institute for Western Affairs in Poznań

Publications

 1. Polityka społeczna w działalności ONZ (Social Policy in the Work of the UN), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1983.
 2. Ciężkie czasy dla rozumu (Difficult Times for Reason), Almapress, Warszawa 1988.
 3. Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych (The United Nations Towards Social Problems), Książka i Wiedza, Warsaw 1988.
 4. Międzynarodowa polityka społeczna. Wybrane problemy (The International Social Policy. Selected Problems), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
 5. Geneza i rozwój procesu globalizacji (The Origin and the Development of the Globalisation Process), Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych UW, Warszawa 1989.
 6. Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie (International Migrations and European Security), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1992.
 7. Poland’s Migration and Ethnic Policies: European and German Influences, Friedrich Ebert Foundation  Warsaw Office, Warsaw 1996.
 8. Europejski fin de siecle. Przeobrażenia struktur międzynarodowych (The European fin de siecle. Transformations of International Structures), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
 9. Paradoksy globalizacji (Globalisation Paradoxes), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.
 10. Polityka socjalna Unii Europejskiej (The EU Social Policy), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003. 
 11. Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski (The European Social Policy. Implications for Poland), ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 12. Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość? (A Social Europe. Illusion or Reality?), ASPRA-JR, Warszawa 2011 (scientific co-editing and co-authorship)
 13. Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku (The Norden Route. Modernisation in a Scandinavian Fashion), Elipsa, Warszawa 2013.