Adriana Skorupska

Adriana Skorupska

An analyst at the Polish Institute of International Affairs in the Eastern Europe Programme.

Expert Fields

 • International cooperation of self- government,
 • Cross-border cooperation.

Social and Professional Career

Since 2000

An analyst at the Polish Institute of International Affairs (PISM)

Publications

 • Europejska Stolica Kultury – szansa dla Wrocławia i Polski (European Capital of Culture – A Chance for Wrocław and Poland), PISM Bulletin no. 63 (1300) 30 June 2015
 • Wsparcie samorządów dla zielonej energii i klimatu: przykład Polski (Self- government Support for Green Energy and Climate: An Example of Poland), PISM Bulletin no. 58 (1295) 11 June 2015
 • PISM Report: Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju (Self-government Diplomacy. Effectiveness and Development Prospects), 2015
 • PISM Policy Paper no. 17 (100): Współpraca samorządowa na pograniczu polsko-czeskim (Self-government Cooperation at the Polish and Czech borderland), 2014
 • Reforma samorządowa na Ukrainie (Self-government Reform in Ukraine), PISM Bulletin no. 88 (1200), 9 July 2014
 • Gruzja po wyborach lokalnych – pierwszy krok w stronę samorządności (Georgia after Local Elections – The First Step towards Self-governance), PISM Bulletin no. 79 (1191), 18 June 2014
 • Polsko-ukraińska granica UE: infrastruktura a rozwój kontaktów trans granicznych (Polish-Ukrainian border of the EU: Infrastructure and Development of Cross-border Relations), PISM Bulletin no. 136 (1112), 23 December 2013
 • Polska i kraje Partnerstwa Wschodniego: współpraca między samorządami (Poland and the Eastern Partnership Countries: Cooperation amongst Self-governments), PISM Bulletin no. 124 (1100), 22 November 2013 r.
 • Współpraca międzynarodowa polskich samorządów – wyniki badań PISM (International Cooperation of Polish Self-governments – PISM research results), PISM Bulletin no. 49 (294), 29 June 2005
 • Polska i Białoruś po rozszerzeniu Unii Europejskiej (Poland and Belarus after the Enlargement of the EU), Maciej Krzysztofowicz (ed.), 2005
 • Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego (International Cooperation of Local Self-government), Warsaw 2005