Magdalena Ratalewska, Ph.D.

Magdalena Ratalewska, Ph.D.

Assistant Professor at the Department of Entrepreneurship and Industrial Policy of the University of Lodz.

Areas of expertise:

 • communication of the organisationwith its environment,
 • implementation of new technologies,
 • implementation ofremoteeducation systems,
 • modern information, communication and educational technologies,
 • innovation management,
 • functioningof creative industries.

Professional and social career

Since 2013

Assistant Professor at the Department of Entrepreneurship and Industrial Policy of the University of Lodz

Since 2008

Academic staff member of the Interdepartamental Institute of New Media and Remote Education of the University of Lodz

Since 2001

Doctoral studies in the field of management sciences at the Department of Marketing, Faculty of Management, University of Lodz.

The thesis on issues related to communication of the organization with its environment and implementation of new technologies.

Publications/Implemented projects

 1. M. Matalewska, J. Zarobek, E-commerce w Małych i Średnich Firmach (E-commerce in small and medium-sized enterprises), [in:] Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (117), pp. 267-276, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015;
 2. M. Matalewska, J. Zarobek, Wykorzystanie e-platform w zarządzaniu kapitałem ludzkim (Using e-platforms inhuman capital management), [in:] Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (vol. II), pp. 231-241, Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, 2014,
 3. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych (Entrepreneurship increative industries), [in:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (347), pp. 382-390, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014,
 4. Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach (Factors determining the development of entrepreneurship in small and medium-sized enterprises), [in:] Studiai Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego(17), pp. 19-27, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2014,
 5. Motywacja - sztuka budowania zespołu w małych i średnich firmach (Motivation - the art of team building in small and medium-sized enterprises), [in:] Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Łukasz Skiba, Aleksandra Czarnecka (ed.), Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, pp. 158-165,
 6. J. Zrobek, M. Ratalewska, Good Practice in the Development of E-learning - Exemplified by the Universitat Oberta de Catalunya, [in:] International cases on innnovation, knowledge and technology transfer, Dariusz Trzmielak, David Gibson (ed.), Center of Technology Transfer UL, 2014, pp. 243-256,
 7. M. Ratalewska et al., E-learning jako narzędzie rozwoju kompetencji menedżerskich (E-learning as a tool for the development of managerial competence), [in:] Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Łódzka (issue 49), pp. 129-138, Politechnika Łódzka 2013;
 8. M. Ratalewska, J. Zrobek, Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniu (The use of Web 2.0 tools in the educational process - illustrated with the example of management sciences), [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (issue 32), pp. 577-589, Uniwersytet Rzeszowski 2013;
 9. Spostrzeganie społeczne i jego znaczenie w procesie komunikacji miedzyludzkiej (Social perception and its role in the process of interpersonal communication), [in:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (11), pp. 159-168, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi 2013;
 10. J. Zrobek, M. Ratalewska, E-learning - możliwość pozyskiwania i doskonalenia kompetencji pracowniczych (E-learning - the ability to acquire and improve employees' competencies), [in:] Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (703), pp. 184-193, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012;