Strona główna

Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów (SOKWMS), powstała z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, jako platforma dialogu i wymiany najlepszych praktyk wzmacniających obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Do tej pory odbyły się cztery edycje tego wydarzenia w Poznaniu (2012r., 2013r.), Łodzi (2014r.) i Kielcach (2015r.), współorganizowane i współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Dalsze informacje na temat poszczególnych Konferencji znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej materiale zatytułowanym „O SOKWMS”.

SOKWMS stanowiło ważne forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących współpracy międzynarodowej pomiędzy polskimi jednostkami samorządu terytorialnego a administracją rządową, a także pomiędzy samymi samorządami różnych szczebli administracji. Każda edycja Konferencji gromadziła liczne grono uczestników: przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji rządowej, polityków, przedstawicieli organizacji naukowych oraz pozarządowych z Polski i z zagranicy. Podczas wydarzenia omawiane były bieżące wyzwania z zakresu współpracy międzynarodowej stojące przed władzami lokalnymi i regionalnymi.

Organizatorem IV Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów pn. „Polska – państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej” było Województwo Świętokrzyskie. Podczas wydarzenia omawiano m.in. kwestie związane z sukcesem polskiej reformy samorządowej oraz relacjami polsko-nordyckimi, w szczególności na poziomie samorządów.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu pod tą samą nazwą, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”.

Zainteresowanych tematyką konferencji zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. wydarzenia, jak również z materiałami i wnioskami pokonferencyjnymi dostępnymi tutaj.